Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syorga. (HR. Muslim)

Sunday, April 21, 2013

Takut pada ALLAH atau takut tidak lulus UN??

Takut pada ALLAH atau takut tidak lulus UN??

Jika seseorang lebih takut tidak lulus UN, mungkin tidak akan ada keraguan dalam dirinya untuk berbuat curang dalam pelaksanaan UN. Atau bahkan mungkin dia akan melupakan bahwa ada Dzat yang Maha Melihat segala sesuatu yang diperbuatnya.

Lain halnya dengan orang yang lebih takut pada Allah, jauh sebelum ujian akan dilaksanakan, dia akan belajar dengan giat dan senantiasa berdoa mengharapkan kemudahan pada Sang Pencipta agar bisa diberi kemudahan dalam pelaksanaan UN. Sehingga ketika hari itu tiba, dia akan bertawaqal pada Allah, karena dia yakin dan percaya bahwa Allah akan membantu hamba-hamba-Nya yang telah berusaha dan senantiasa merendan dan memohon pertolongan pada-Nya. Bukan pada makhluk ghaib, pada patung, pada hewan, pada kuburan, ataupun pada manusia lainnya.

"Maka bertasbilah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat" (Q.S An Nashr : 4)


via akun facebook  Runas Aifras

No comments:

Post a Comment